Netwerkbijeenkomst Den Bosch: Groen en water in de private tuin

Een interessante netwerkbijeenkomst georganiseerd door de gemeente Den Bosch en de VHG, de branchevereniging voor hoveniers en groenvoorzieners. Brenda Horstra (VHG) legde uit waarom groen en water in de tuin zo belangrijk zijn, welke verschillende typen tuinbezitters er zijn en hoe je die kunt bereiken. Samen met hoveniers, gemeenteambtenaren, woningcorporaties, waterschap, Groei&Bloei, IVN, Reclaim the Seeds, Vogelbescherming en tuincentra hebben we vervolgens gebrainstormed over mogelijkheden om private tuinen te ‘ontstenen’. Groene daken, afgekoppelde dakgoten, regentonnen, buurttuinen, promotiecampagnes, subsidies, voorbeeldtuinen, alles kwam aan bod. Goeie input voor ons project en we hebben waardevolle contacten gelegd met betrokken partijen.

Gesprek Henk Leenders (PvdA)

Vandaag hebben we gesproken met Tweede Kamerlid Henk Leenders. Henk is een bevlogen pleitbezorger van groen om de leefbaarheid in steden te verbeteren. Daartoe heeft hij samen met Lutz Jacobi de nota Groen en Water in de Stad opgesteld. Naar aanleiding hiervan hebben wij hem gevraagd als adviseur voor Stenen kun je niet eten. Henk was enthousiast over ons project en ziet mogelijkheden. Vol inspiratie en voorzien van een nieuwe verbinding voor Stenen kun je niet eten verlieten we de Tweede Kamer.