de makers

Stenen kun je niet eten is een project van:

Marije van der Park
duurzaam en sociaal pionier
www.NatuurSUPER.nu
www.studiovanderpark.nl (onder constructie)

“De wereld mooier en weer leefbaar maken, dat is waar het mee begonnen is en wat nog steeds de motivatie is voor de projecten, concepten en ontwerpen die Studio Van der Park ontwikkelt en realiseert. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke ontwerpen of projecten, maar ook over het creëren en zien van mogelijkheden en samen tot meer te komen dan alleen. Daarbij is een belangrijk doel dat we ons weer meer verbonden gaan voelen met de natuurlijke cycli waar we onderdeel van zijn. Daarom is het belangrijk dat we bezig zijn met en in de natuur en dit begint bij onszelf en onze kinderen. Het besef waar dingen vandaan komen, hoe iets groeit en bloeit door zelf sla of radijsjes te zaaien en uiteindelijk te oogsten en eten. De verbazing en voldoening van zo iets eenvoudigs en tegelijk zo bijzonder als het leven zelf!”

 

Sietske Mol
schrijver en tekstschrijver
www.meisjeopzee.nl

“Het mooie aan dit project vind ik dat we elkaar als makers aanvullen. Marije heeft de ervaring met projecten in de ‘groene sector’, Rozemarijn is een social designer pur sang, en ik ben van de taal en het verhaal. We delen de liefde voor de natuur, voor gezond en lekker eten, en hebben alle drie een gezonde drang om anderen te inspireren. Ik verwacht dat ik als maker gevoed zal worden door onze samenwerking én door de tuinen en tuineigenaren. Andersom hoop ik dat wij als makers iets kunnen teruggeven aan ons publiek. Voor mij is de kern van het project dat we een (z)aaibaar en aanstekelijk verhaal vertellen dat tegenwicht biedt aan asfalt, tuintegels en uitlaatgassen.”

 

Rozemarijn Oudejans
grafisch ontwerper en fotograaf
www.rozemarijnoudejans.nl

“Vanuit mijn achtergrond als sociaal geograaf en grafisch ontwerper zet ik mij in om de leefomgeving van mensen te verbeteren. Vanuit mijn eigen behoefte aan een groene leefomgeving focus ik mij daarbij op sociale en duurzame innovaties op het gebied van natuur en milieu in stedelijke gebieden. Mijn eigen makerschap is het uitgangspunt voor mijn onderzoek en ontwerp, waarbij ik graag samenwerk met experts uit andere vakgebieden als stedenbouw, architectuur, sociaal-maatschappelijk werk, veiligheid, ecologie en gezondheidszorg. Door krachten en kennis te bundelen ontstaan multidisciplinaire verbanden waarmee je bergen kunt verzetten. Aan dit boekproject wil ik als ontwerper en fotograaf een bijdrage leveren door op een duurzame manier eetbare tuinen in steden in beeld te brengen en te promoten en daarnaast te onderzoeken hoe ik mijn eigen ontwerppraktijk kan verduurzamen.”